Du er her

Om Team OIivia Bohab

Team Olivia Bohab ble etablert som en egen organisajson 01.01.2020. Vi har hovedkontor på Lunner i Lunner kommune, og har avdelinger på Gran, Lunner, Ullensaker, Oslo, Stavanger og Sandnes

Historie

Team Olivia Bohab ble i 2018 opprettet som en egen avdeling i Team Olivia Solhaugen.

01.01.2020 ble Team Olivia Bohab et eget selskap, under Team Olivia Norge.

Dagens drift

I dag har Team Olivia Bohab drift på tre virksomhetsområder; helse- og omsorg , veiledning og barnevern. Vi har bl.a rammeavtale med Oslo kommune, Nedre - og øvre Romerike innkjøpssamarbeid, og  Stavanger kommune innen  helse- og omsorg. Helse-  I tillegg til rammeavtalene blir vi benyttet ved enkeltkjøp av kommuner og statlig barnevern. Veiledningsenheten bistår kommuner på skoler, kommunale instanser og i hjemmet.