Du er her

Helse og Omsorg Østlandet

Team Olivia Bohab gir heldøgns botilbud og avlastning til mennesker med nedsatt funksjonevne, eller som av andre grunner har behov for botilbud og avlastning