Du er her

Barnevern

Team Olivia Bohab gir tjenester til barn og ungdom, hvor plasseringer har hjemmel i barnevernloven

Avdelinger innen Barnevern

Virksomhetside:

Team Olivia Bohab gir barn og unge med tilknytningsforstyrrelser og relasjonsskader omsorg og behandling slik at de kan styrke sin selvfølelse, utvikle sin evne til emosjonell og relasjonell regulering, samt styrke sin evne til å mentalisere. Gjennom systematisk miljøterapi gir vi barna en mulighet til å utvikle sine indre arbeidsmodeller og endre egen signalatferd. Vår metode; Dialektisk relasjonsterapi tar utgangspunkt i tilknytningsteori, mentaliseringsteori og traumebevisst omsorg. Metoden er delt inn i 5 faser med tilhørende manualer i hver enkelt fase.

Team Olivia Bohab har en tydelig ytre struktur for å skape trygghet og forutsigbarhet for barna som bor hos oss. Uken og dagen er delt opp med tydelige nøkkeltider og gjøremål. Videre styrker vi barnas indre verden gjennom vårt fokus på emosjoner, relasjoner og selvbilde.

 

Hos oss møter du:

  • En institusjon med trygt og stabilt miljøpersonale som har utdanning og lang erfaring
  • En institusjon med fokus på det enkelte barn og deres ressurser og behov
  • En institusjon som vektlegger dagtilbud og fritid for å styrke barnets sosiale kompetanse
  • En institusjon som samarbeider med oppdragsgivere, familie og øvrig nettverk
  • En institusjon med en egen metodikk som tar utgangspunkt i anerkjent teori
  • En institusjon som er fleksibel og kan bygge tiltakskjeder
  • En institusjon som til enhver tid følger gjeldende lovverk og dokumenterer sin utøvelse